Oznamy

Aktuálne informácie k otvoreniu materskej školy k 1. 6. 2020

 

Aktuálne informácie k otvoreniu materskej školy k 1. 6. 2020

 - čas prevádzky MŠ max. 9 hodín – od 6.30 h do 15.30 h

  • v jednej skupine max. 15 detí, deti zo skupín sa nebudú meniť

  • súrodenci budú zaradení do jednej skupiny

  • v prípade poklesu detí v skupine sa môžu skupiny zlučovať až v nasledujúcom týždni

  • pri vstupe do škôlky meranie teploty, dezinfekcia rúk, sprevádzajúca osoba a dieťa pri vstupe do budovy sú povinní mať rúško

Ochráňme spolu poklady Slovenska

Milí priatelia, 
možno viete možno nie, nadácia VUB aj tento rok podporí sumou 50.000€ jednu z kultúrnych pamiatok, ktoré sa dostali do finále. Sú tam aj dve pamiatky z Hlohovca a jednou z nich je gotický portál farského kostola sv. Michala archanjela. 
 

 

Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl

Milí rodičia, 

pozývame Vás na slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 22. apríla 2020 o 16,00, celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko.

Zápis detí do základných škôl

Zápisy do prvého ročníka základných škôl

Druhá polovica apríla je čas, kedy sa konajú zápisy detí do základných škôl. Termín zápisu do základnej školy je určený zákonom. Povinnosťou obce/mesta je určiť presné miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky všeobecne záväzným nariadením.

2 % pre OZ Máriine srdiečka

 

Milí rodičia,

 

aj tento rok sa občianske združenie Máriine srdiečka uchádza o 2 % z Vašich daní, ktorými nás môžete podporiť.

 

1. Ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby (tlačivo č. 1).

 

Platby zákonného zástupcu

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa zastavujeme platby príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy od 1. 4. 2020. O opätovnom platení príspevku budete informovaní. 

 

Predškoláci a zápis do prvého ročníka

Milí rodičia predškolákov, ktorí máte záujem o zápis svojho dieťaťa do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2020-2021, zápisy od budú realizované v termíne od 15.4. do 30.4.2020 bez prítomnosti detí. Je však potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke základnej školy, do ktorej chcete svoje dieťa zapísať. Vytlačenú a podpísanú ju prinesiete na zápis. Zatiaľ vám ponúkame link na elektronickú prihlášku ZŠ sv. Jozefa v Hlohovci. V prípade požiadavky z iných škôl linky doplníme.

Škôlka zostáva zatvorená

Podľa usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Stránky