Oznamy

Platby zákonného zástupcu

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa zastavujeme platby príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy od 1. 4. 2020. O opätovnom platení príspevku budete informovaní. 

 

Predškoláci a zápis do prvého ročníka

Milí rodičia predškolákov, ktorí máte záujem o zápis svojho dieťaťa do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2020-2021, zápisy od budú realizované v termíne od 15.4. do 30.4.2020 bez prítomnosti detí. Je však potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke základnej školy, do ktorej chcete svoje dieťa zapísať. Vytlačenú a podpísanú ju prinesiete na zápis. Zatiaľ vám ponúkame link na elektronickú prihlášku ZŠ sv. Jozefa v Hlohovci. V prípade požiadavky z iných škôl linky doplníme.

Škôlka zostáva zatvorená

Podľa usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Mesto Hlohovec preventívne zatvára školy a škôlky

Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice z dôvodu preventívneho opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu prerušuje prevádzku od 10. do 13. marca 2020. O ukončení prerušenia Vás budeme informovať.  

Putovný obraz Panny Márie Trnavskej

Milí rodičia,

v dňoch 9. - 11. marca 2020 bude v našej škôlke umiestnená kópia obrazu Panny Márie Trnavskej. Obraz privítame v pondelok 9.3. o 8.30 hod. spoločnou modlitbou, v utorok 10.3. o 9.00 hod. budeme mať duchovné slovo a spoločnú modlitbu. V stredu 11.3. o 8.30 hod. budeme mať sv. omšu s vdp. Jánom Hallonom, riaditeľom Arcibiskupského školského úradu a vdp. Jozefom Schwarzom, hlohovským dekanom. V tento deň obraz bude ďalej putovať do Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci. 

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia,

prevádzka materskej školy bude v dňoch 17. 2. - 21. 2. 2020 prerušená. Prerušenie prevádzky je v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. a v súlade so Školským poriadkom, bod 2.1 (počet prihlásených detí je menej ako 12). 

Bežná prevádzka bude pokračovať v pondelok 24. 2. 2020 v obvyklom čase. 

Ďakujeme.

 

Svätá omša

Milí rodičia, 

v piatok 14. februára 2020 o 9.30 h budeme mať v škôlke sv. omšu s pánom dekanom vdp. Jozefom Schwarzom.

 

Karneval

Milí rodičia,

v utorok 11. februára 2020 dopoludnia budeme mať v našej škôlke fašiangový karneval. Tešíme sa na Vaše deti vo veselých maskách! :-)

Rodičovské združenie

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30. januára 2020 o 15.30 h v jedálni CMŠ. 

Stránky