Oznamy

Karneval

Karneval v CMŠ Panny Márie Pomocnice sa uskutoční dňa 21. februára 2019 dopoludnia. Milí rodičia, pripravte deťom karnevalové masky, ktoré im oblečte ráno pri príchode do MŠ. Tešíme sa na pestrosť masiek. Vaše pani učiteľky.

Prerušenie prevádzky

 

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že v čase od 22. decembra 2018 do 6. januára 2019 bude naša škôlka zatvorená. Po prázdninách sa v novom roku uvidíme v pondelok 7. januára 2019.

Želáme Vám pokojné sviatočné dni a tešíme sa na Vás a Vaše deti v novom roku!

 

Roráty

 Milé deti, vážení rodičia!

 Srdečne vás pozývame na tradičné Roráty. Vráťme sa k tradíciám našich predkov a spoločne sa pripravme na príchod Pána Ježiša. V adventnom období privítajme aspoň jedenkrát v týždni nový deň so svetielkom nádeje v našich srdciach, ale i v ruke. Čím viac nás bude, tým viac svetla budeme mať. Stretneme sa:

 Kde: farský kostol svätého Michala Archanjela

 Kedy: v stredu  o 6.30h  -  5. 12. 2018  

Najbližšie nás čaká

Najbližšie nás čaká:

 - 30. novembra 2018 o 10.30 h – posvätenie adventných vencov

 - 6. decembra 2018 – Mikuláš

 - 10. decembra 2018 – sv. omša

  

- 17. decembra 2018 o 15.00 h – vianočné vystúpenie pre rodičov – deti z triedy Lienok a Cvrčkov. Vystúpenie sa uskutoční v triede Cvrčkov.

  

- 18. decembra 2018 – „štedrá večera“ v škôlke

  

Prednáška o výchove detí

 

V stredu 14. novembra 2018 nás navštívi salezián don Jozef Luscoň, SDB. Dopoludnia sa bude venovať deťom a popoludní o 15.30 hod. sa uskutoční prednáška o výchove detí, nástrahách moderných technológií, spojená s diskusiou pre rodičov.

Srdečne Vás pozývame!

 

Svätá omša

 

V piatok 9. novembra 2018 o 9.00 hod. budeme mať v našej škôlke SVÄTÚ OMŠU, ktorú príde sláviť pán dekan Jozef Schwarz, duchovný otec našej škôlky.

 

Prerušenie prevádzky

 

Vážení rodičia,

 

na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave, oznamujeme uzatvorenie prevádzky v piatok 26.10.2018 a v pondelok 29.10.2018 z dôvodu vírusových hnačkových infekcií. V tomto čase prebehne dezinfekcia zariadenia podľa odporúčaní RÚVZ Trnava.  

 

Bežná prevádzka pokračuje v stredu 31.10.2018.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Najbližšie nás čaká

Vo štvrtok 18. októbra 2018 sa naša škôlka pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Spoločne s deťmi sa o 9.00 hod. budeme modliť ruženec

V piatok 26. októbra 2018 o 9.00 hod. budeme mať v našej škôlke SVÄTÚ OMŠU, ktorú príde sláviť pán dekan Jozef Schwarz, duchovný otec našej škôlky.

Čo nás čaká v septembri...

 

Milí rodičia,

 

vo štvrtok 13. septembra 2018 o 16.00 hod. sa uskutoční STRETNUTIE RODIČOV v jedálni našej škôlky. Témou budú informácie o organizácii a priebehu školského roka 2018/2019.

 

 

 

V piatok 21. septembra 2018 o 9.00 hod. budeme mať v našej škôlke svätú omšu, ktorú príde sláviť pán dekan Jozef Schwarz, duchovný otec našej škôlky.

 

ĎAKUJEME

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým rodičom, zamestnancom CMŠ a hlavne dobrovoľníkom z drogérie DM, ktorí sa zúčastnili brigádyv dňoch 9. a 11. júna 2018. Vďaka dobrovoľníckemu projektu DM SPOLOČNE sa nám podarilo vyčistiť okolie plota na školskom dvore, jeho vybrúsenie a natretie veselými farbami. Aj vďaka Vám majú Vaše deti v areáli škôlky krajšie prostredie. ĎAKUJEME!

Stránky