Oznamy

Zápis detí do materskej školy

 

Milí rodičia,

 

v dňoch 2. a 3. mája 2018 v čase od 8.00 do 16.00 hod. sa v riaditeľni CMŠ uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

 

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie do CMŠ, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu kartičky poistenca dieťaťa, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov.

 

Prerušenie prevádzky

 

Milí rodičia,

v čase od 29. 3. 2018 do 3. 4. 2018 bude prevádzka škôlky prerušená z dôvodu Veľkonočných sviatkov. Posledný deň v škôlke je streda 28. 3. 2018. Do škôlky nastupujeme v stredu 4. 4. 2018 v obvyklom čase.

Prerušenie prevádzky

 

Vážení rodičia, v súlade s Metodickým usmernením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave, oznamujeme prerušenie prevádzky v dňoch 1. a 2. februára 2018 (t. j. štvrtok a piatok). Dôvodom je viac ako 50 % chorých detí. Bežná prevádzka bude pokračovať v pondelok 5. februára 2018 v obvyklom čase.

 

 

Najbližšie nás čaká

 

Milí rodičia,

 

v utorok 9. januára 2018 o 9.30 hod. budeme mať v škôlke sv. omšu a zároveň posvätenie priestorov našej škôlky.  

 

V pondelok 29. januára 2018 o 9.30 hod. k nám príde Simsalala s hudobným predstavením. 

 

V piatok 9. februára 2018 sa bude v našej škôlke konať karneval. Tešíme sa na deti v maskách!

V triede Včielok sa v pondelok 5. februára 2018 od 8.00 hod. uskutoční testovanie školskej zrelosti.

Prerušenie prevádzky

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že v našej škôlke bude prerušená prevádzka od 22. 12. 2017 do 7. 1. 2018. Prajem Vám príjemné a požehnané vianočné sviatky, naplnené radosťou z narodenia nášho Pána Ježiša. V novom roku 2018 Vám želáme veľa pokoja a úspechov! Tešíme sa na Vás a Vaše detičky v pondelok 8. 1. 2018 v obvyklom čase.

Najbližšie nás čaká

 

Milí rodičia,

 

v pondelok 4. decembra 2017 bude prevádzka škôlky z organizačných dôvodov skrátená do 14.00 hod. Prosíme Vás, aby ste si svoje detičky vyzdvihli do tohto času. Ďakujeme za pochopenie.

 

Najbližšie nás čaká:

 

-           6. decembra 2017 privítame v škôlke Mikuláša

 

-           14. decembra 2017 vianočné vystúpenie detí z tried Mravčekov a Lienok

 

-           19. decembra 2017 vianočné vystúpenie detí z tried Cvrčkov a Včielok

 

Milón detí sa modlí ruženec

V stredu 18. októbra 2017 sa naša škôlka pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Spoločne s deťmi sa o 9.00 hod.  budeme modliť ruženec.

Deň jablka

V našej škôlke sa v pondelok 23. 10. 2017 uskutoční Deň jablka. Deti sa môžu zapojiť do súťaže o najkrajšie jabĺčko, prípadne nejaký výtvor z jabĺk. Vítané sú aj dobroty a recepty z jabĺk. (Dobroty a výtvory z jabĺk treba priniesť v deň akcie.)

Keramický krúžok

Keramický krúžok bude v stredu 18. 10. 2017 o 14.00 hod.  

Letné prázdniny

 

Milí rodičia,

 

v čase od 31. 7. 2017 do 3. 9. 2017 bude prevádzka škôlky prerušená. Posledný deň v škôlke je piatok 28. 7. 2017. Po letných prázdninách sa opäť uvidíme v pondelok 4. 9. 2017 v obvyklom čase.

 

Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemné prežitie letných prázdnin! Tešíme sa na Vás a Vaše deti v septembri!

 

Stránky