Oznamy

Prerušenie prevádzky od 15. februára 2021

Vážení rodičia,
oznamujeme vám, že od pondelka 15. 2. 2021 zostáva naša škôlka zatvorená. O prerušení prevádzky rozhodol zriaďovateľ, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava a krízového štábu mesta Hlohovec. 
 
 

Prerušenie prevádzky od 8. februára 2021

Vážení rodičia,

na základe uznesenia vlády SR č. 78 z 5. februára 2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 vydal 06.02.2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava Rozhodnutie s nasledovným znením:

Prevádzka od 8. februára 2021

Milí rodičia,

zrejme ste už zachytili, že v meste Hlohovec je nepriaznivá epidemiologická situácia a primátor mesta rozhodol, že školy a škôlky od 8. 2. 2021 zostávajú zatvorené.

Prevádzka od 1. februára 2021

Vážení rodičia,

opäť sa k vám prihovárame v tomto zvláštnom čase kronakrízy. Veľmi nám chýba kontakt s vašimi deťmi a je nám ľúto, že nemôžeme pracovať ako by sme si to my, a určite aj vy želali. Žiaľ, aktuálne informácie z  tlačovej konferencie ministra školstva a ministra zdravotníctva naznačujú, že začiatok februára ešte nebudeme tráviť všetci spolu.

Pokračovanie prevádzky

Milí rodičia, 
na základe usmernenia ministra školstva prevádzka materských škôl v týždni od 18. 1. do 22. 1. 2021 bude len pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Prevádzka v našej CMŠ je v 1 triede a deti sú umiestnené v triede Cvrčkov. Deti, ktoré boli na tento týždeň (18. 1. - 22. 1. 2021) prihlásené, sú prihlásené aj na stravu. Ostatné deti, ktoré v danom týždni nebudú navštevovať škôlku, nie je potrebné v tomto čase odhlasovať zo stravy. 

Obnovenie prevádzky

Milí rodičia, 
na základe zisťovania záujmu bude od pondelka 11. 1. 2021 v našej škôlke obnovená prevádzka pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Prevádzka bude otvorená v 1 triede s počtom 14 detí. Deti budú umiestnené v triede Cvrčkov. Deti, ktoré boli na tento prvý týždeň (11. 1. - 15. 1. 2021) prihlásené, sú prihlásené aj na stravu. Ostatné deti, ktoré v danom týždni nebudú navštevovať škôlku, nie je potrebné v tomto čase odhlasovať zo stravy. 

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia!

 

Minister školstva vo svojom rozhodnutí z dňa 11. 12. 2020 o organizácii a činnosti materských škôl počas vianočného obdobia (v čase od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021) upozorňuje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a odporúča preskúmať nevyhnutný záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole. Prioritne ide o zdravotníckych zamestnancov.

Prerušenie prevádzky - aktualizované

Vážení rodičia,

keďže havarijný stav vodovodného potrubia sa zatiaľ nepodarilo odstrániť, škôlka bude zatvorená aj v utorok 15. 12. 2020.  Ihneď po odstránení poruchy a obnovení prevádzky Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení rodičia, 

z dôvodu riešenia havarijného stavu vodovodného potrubia v kuchyni CMŠ sme nútení prerušiť prevádzku v piatok 11. 12. 2020 a v pondelok 14. 12. 2020. O obnovení prevádzky Vás budeme informovať e-mailom a na web stránke škôlky. Ďakujeme za pochopenie. 
 
 

Stránky