Oznamy

2% pre OZ Máriine srdiečka

Milí rodičia,

 aj tento rok sa občianske združenie Máriine srdiečka uchádza o 2 % z Vašich daní, ktorými nás môžete podporiť.

 1. Ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby (tlačivo č. 1).

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia!
V materskej škole pretrváva vysoká chorobnosť  detí a zamestnancov. Z dôvodu chrípky a podobných vírusových ochorení chýba 64,5% detí a 30% zamestnancov. 
V  zmysle Čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 - R z 31. 10. 2005 bude prevádzka materskej školy prerušená od  09. 02. do 10. 02. 2023 (vo štvrtok a v piatok). Bežná prevádzka bude pokračovať od pondelka 13. 02. 2023.
Budeme sa snažiť, aby detičky neboli ukrátené o žiadnu akciu.

Zmena v poplatkoch

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že od 1. 1. 2023 na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia zriaďovateľa Trnavskej arcidiecézy sa mení finančné pásmo na nákup potravín v Školskej jedálni pri Cirkevnej materskej škole Panny Márie Pomocnice – 2. finančné pásmo A:

Poldenná strava 1,55 Eur (desiata 0,45 Eur + obed 1,10 Eur)

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že prevádzka našej škôlky bude prerušená od piatka 23. 12. 2022 do štvrtka 5. 1. 2023. Opäť sa uvidíme v pondelok 9. 1. 2023 v obvyklom čase. 

V mene celého kolektívu CMŠ vám prajeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky, radosť, pokoj a v novom roku veľa zdravia a Božieho požehnania!  

Najbližšie nás čaká...

Aktivity v mesiaci november a december:

- 23.11. - posvätenie adventných vencov o 11.15 h

- 6.12. - Vitaj u nás Mikuláš!

- 7.12. - sv. omša v CMŠ

- 13.12. - vzájomné vystúpenie detí a dôchodcov z klubu Ruža

- 15.12. - vianočné vystúpenie detí o 15.30 h 

- 20.12. - "Štedrý obed"

Svätá omša

Milí rodičia,

v stredu 7. septembra 2022 o 9.00 hod. budú mať deti v škôlke sv. omšu, ktorú príde slúžiť vdp. dekan Jozef Schwarz. 

Začiatok školského roka 2022/2023

Milí rodičia,

blíži sa nový školský rok 2022/2023. Brány našej škôlky sa otvoria v piatok 2. septembra 2022 od 6.30 hod. Pri nástupe do škôlky je potrebné priniesť tlačivo o bezpríznakovosti (dostali ste v prílohe e-mailu).

V prípade, ak 2.9. 2022 vaše dieťatko nenastúpi do MŠ, nezabudnite ho vopred odhlásiť formou SMS na t.č. 0911 905 642.

Tešíme sa na Vás a Vaše deti!

Prerušenie prevádzky

Milí rodičia,

v súlade so školským poriadkom z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí bude v škôlke od štvrtka 28. 7. 2022 prerušená prevádzka. Opäť sa uvidíme v piatok 2. septembra 2022. Prajeme príjemné prázdniny!

Vaša CMŠ

Najbližšie nás čaká...

Najbližšie nás čaká:

- utorok 24. mája 2022 - sviatok Panny Márie Pomocnice, patrónky škôlky -  dopoludnia sv. omša pre deti v škôlke. Popoludní o 15.30 h Deň rodiny - vystúpenie pre rodičov a ochutnávka nátierok 

- streda 1. júna 2022 - oslava Medzinárodného dňa detí - dopoludniajšie aktivity a súťaže pre deti. Deti môžu prísť v karnevalových maskách.

- piatok 10. júna 2022 - Deň včiel

- utorok 14. júna 2022 - dopoludnia k nám zavítajú Sokoliari z Banskej Štiavnice 

ZÁPIS DETÍ na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2022/2023

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že zápis detí do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v zmysle usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne od 2. mája do 6. mája 2022 v čase 9.00h - 11.00h a 13.00h – 14.00h

Stránky