Oznamy

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2024/2025

ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Zápis detí do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice na školský rok 2024/2025 bude prebiehať v zmysle usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne:

6. a 7. mája 2024 v čase 8.00h - 15.00 h

Jarný zber papiera

Milí rodičia,

v dňoch 6. - 10. mája 2024 bude v našej škôlke prebiehať jarný zber papiera.

 

Kontajner bude umiestnený na dvore za veľkou bránou a papier môžete nosiť v čase prevádzky škôlky

od 6.30 do 16.00 hod.

Ďakujeme.

Deň otvorených dverí

Pozývame rodičov a deti, ktoré chcú navštevovať

našu škôlku na

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V utorok 30. apríla 2024 od 9.00 do 11.00 hod.

Prerušenie prevádzky

Milí rodičia,

srdečne vás pozdravujeme v čase Veľkého týždňa. Zeleným štvrtkom začína  veľkonočné obdobie. Prevádzka CMŠ bude prerušená od 28. 3. 2024 (štvrtok) do 2. 4. 2024 (utorok). T.j. Posledný deň v škôlke bude streda 27. 3. 2024. Po veľkonočných sviatkoch sa stretneme v stredu 3. 4. 2024.

 Prajeme vám pokojné a požehnané prežívanie veľkonočných sviatkov s najbližšími a veľa zdravia. Kolektív CMŠ Panny Márie Pomocnice.

Poďakovanie

Chceli by sme poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľajú na vytváraní príjemného prostredia v našej škôlke. Veľké ĎAKUJEME patrí oteckom - pánovi Rafajovi a Sekáčovi za ich pomoc pri úprave školského dvora. 

2% pre OZ Máriine srdiečka

Milí rodičia,

 aj tento rok sa občianske združenie Máriine srdiečka uchádza o 2 % z Vašich daní, ktorými nás môžete podporiť.

 1. Ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby (tlačivo č. 1).

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia,
v  zmysle Čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 - R z 31. 10. 2005 bude prevádzka materskej školy prerušená na 3 dni od 07. 02. do 09. 02. 2024 (streda, štvrtok, piatok). Bežná prevádzka bude pokračovať od pondelka 12. 02. 2024. 
 

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že prevádzka našej škôlky bude prerušená od piatku 22. 12. 2023 do piatku 5. 1. 2024. Opäť sa uvidíme v pondelok 8. 1. 20243 v obvyklom čase. 

V mene celého kolektívu CMŠ vám prajeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky, radosť, pokoj a v novom roku veľa zdravia a Božieho požehnania!  

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia, 
v materskej škole pretrváva vysoká chorobnosť  detí a zamestnancov. Chorobnosť neustále narastá. Z dôvodu chrípky a podobných vírusových ochorení chýba 78% detí. 
V  zmysle Čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 - R z 31. 10. 2005 bude prevádzka materskej školy prerušená na 2 dni 30. 11. 2023 a 01. 12. 2023 (vo štvrtok a v piatok). Bežná prevádzka bude pokračovať od pondelka 04. 12. 2023.

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia!
V materskej škole pretrváva vysoká chorobnosť  detí. Z dôvodu chrípky a podobných vírusových ochorení chýba 71% detí.
V  zmysle Čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 - R z 31. 10. 2005 bude prevádzka materskej školy prerušená zatiaľ na 1 deň 24. 11. 2023 (v piatok). Bežná prevádzka bude pokračovať od pondelka 27.11. 2023.

Stránky