Oznamy

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu

Vážení rodičia,

dňa 01.08.2021 nadobúdajú  účinnosť právne úpravy  Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dotáciách „)

- zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách

- návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021

Sčítanie obyvateľov

Vážení zákonní zástupcovia,

na základe žiadosti Mesta Hlohovec si Vám dovoľujeme v súvislosti so sčítaním obyvateľov dať do pozornosti informáciu, že zákonní zástupcovia (rodičia) sú povinní sčítať osobitne aj svoje deti.

To znamená, že sčítací formulár mal byť vyplnený za každé dieťa osobitne. V prípade, že ste sčítali seba, avšak nesčítali ste (po zadaní rodného čísla dieťaťa) aj Vaše dieťa, môžete dosčítanie dieťaťa urobiť nasledovne.

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že zápis detí do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice na školský rok 2021/2022 bude prebiehať v zmysle usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne

od 1. mája do 31. mája 2021.

Prevádzka škôlky v nasledujúcich dňoch

Milí rodičia,

oznamujeme vám, že prevádzka v našej škôlke je počas veľkonočných sviatkov prerušená od piatku 2. 4. 2021 do pondelka 5. 4. 2021. Posledný deň v škôlke je štvrtok 1. 4. 2021 a budúci týždeň nastupujeme už v utorok 6. 4. 2021. V prípade, že vaše dieťatko v týchto dňoch (štvrtok a utorok) nepríde, je potrebné ho zo stravy odhlásiť obvyklým spôsobom (ak ste doteraz tak neurobili).
Prajeme vám požehnaný a milostivý čas!

Obnovenie prevádzky od 22. 3. 2021

Vážení rodičia,

Oznamujem Vám, že od pondelka 22.3.2021 sa obnovuje prevádzka našej materskej školy pre všetky deti.

Deti nastúpia do svojich tried, ale nevylučujeme úpravy skupín v závislosti od počtu prihlásených detí a prevádzkových podmienok.

 

Podmienky nástupu:

·         negatívny test  rodičov na COVID 19

·         čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

2% pre OZ Máriine srdiečka

Milí rodičia,

 aj tento rok sa občianske združenie Máriine srdiečka uchádza o 2 % z Vašich daní, ktorými nás môžete podporiť.

 1. Ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby (tlačivo č. 1).

Prerušenie prevádzky pokračuje

Vážení rodičia,

vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu vám oznamujeme, že prevádzka v našej škôlke bude od 8. marca 2021 aj naďalej prerušená. 

 

Stránky