Oznamy

Prerušenie prevádzky - aktualizované

Vážení rodičia,

keďže havarijný stav vodovodného potrubia sa zatiaľ nepodarilo odstrániť, škôlka bude zatvorená aj v utorok 15. 12. 2020.  Ihneď po odstránení poruchy a obnovení prevádzky Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení rodičia, 

z dôvodu riešenia havarijného stavu vodovodného potrubia v kuchyni CMŠ sme nútení prerušiť prevádzku v piatok 11. 12. 2020 a v pondelok 14. 12. 2020. O obnovení prevádzky Vás budeme informovať e-mailom a na web stránke škôlky. Ďakujeme za pochopenie. 
 
 

Prerušenie prevádzky v triede Lienok a Cvrčkov

Milí rodičia,

s poľutovaním Vám oznamujeme, že od pondelka 23. novembra 2020 bude prerušená prevádzka v triede Lienok a Cvrčkov z dôvodu pozitívne testovaných osôb na covid-19. Trieda Mravčekov a Včielok bude v bežnej prevádzke. O ďalšom postupe Vás budeme informovať po usmernení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Ďakujeme za pochopenie.

Nech Vás požehnáva Pán a Panna Mária Pomocnica prikrýva ochranným plášťom!

Zber papiera - aktualizované

Milí rodičia, 

v dňoch 23. - 27. novembra 2020 je v našej škôlke zber papiera. Kontajner je umiestnený na dvore za veľkou bránou a papier môžete nosiť v čase prevádzky škôlky od 6.30 do 16.00 hod. 

Ďakujeme. 

Jesenné prázdniny

Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020, vrátane materských škôl.

Rozhodnutie ministra: https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

Stránky