Oznamy

Jesenné prázdniny

Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020, vrátane materských škôl.

Rozhodnutie ministra: https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

Obnovenie prevádzky

Vážení rodičia,

po ukončení karanténneho opatrenia bude v našej škôlke pokračovať bežná prevádzka od pondelka 26. 10. 2020, v obvyklom čase a vo všetkých triedach. Nezabudnite si prosím priniesť Potvrdenie o bezinfekčnosti vášho dieťaťa (nájdete na našej stránke v sekcii Dokumenty - Pre rodičov). Tešíme sa na vás a vaše deti.
Zároveň vás prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení - pri vstupe si dezinfikujte ruky, noste rúško a dodržiavajte odstup. 
Ďakujeme.

Prerušenie prevádzky - aktualizované

Vážení rodičia,

na základe ďalšieho epidemiologického vyšetrovania Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil plniť karanténne opatrenia u všetkých zamestnancov v Cirkevnej materskej škole Panny Márie Pomocnice, do 24. 10. 2020 vrátane. Z tohto dôvodu je prerušená prevádzka v celom zariadení od 20. 10. 2020 do 24. 10. 2020. Bežná prevádzka bude pokračovať v pondelok 26. 10. 2020. V prípade zmien Vás budeme informovať na webovej stránke a mailom. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Všetkých Vás srdečne pozdravujeme a vyprosujeme ochranu Panny Márie Pomocnice. 

Prerušenie prevádzky v triede Včielok

Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám, že na základe epidemiologického vyšetrenia z dňa 17. 10. 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave nariadil plniť karanténne opatrenia v triede Včielok - predškoláci. Z tohto dôvodu je prerušená prevádzka v triede Včielok od 19. 10. 2020 do 24. 10. 2020. 

Aktuálne informácie k prevádzke MŠ

Vážení rodičia, 

v sekcii Dokumenty - Oficiálne dokumenty je zverejnený Pokyn riaditeľky na obdobie školského roku 2020/2021, vo veciach:

  • prevádzky a vnútorného režimu materskej školy na školský rok 2020/2021,

  • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

  • je vypracovaný v súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami, a aktuálne platnými dokumentami Úradu verejného zdravotníctva, dokumentom Ministerstva školstva SR - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

Aktuálne informácie k novému školskému roku 2020/2021

Milí rodičia,

v stredu 2. septembra 2020 je prvým dňom, kedy nastupujeme do škôlky. Deti prichádzajú do škôlky v čase od 6.30 do 8.00 hod. Umiestnenie Vášho dieťaťa bude zverejnené na vchodových dverách v jednotlivých pavilónoch.

 

Na základe nariadenia Ministerstva školstva SR v novom školskom roku 2020/2021 od 01.09.2020 platia nariadenia v súvislosti s Covid-19.

 https://www.minedu.sk/data/att/16966.pdf

 

Stránky