Zmena prevádzky

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že od pondelka 7.3.2022 sa obnovuje prevádzka našej materskej školy pre všetky deti, ktoré nastúpia do svojich tried. Tešíme sa na Vaše deti.

Ak vaše dieťa nenastúpi, nezabudnite si ho odhlásiť formou SMS na t.č. 0911 905 642.

 

S úctou Vaša CMŠ Panny Márie Pomocnice