Nový škôlkar

Adaptácia dieťatka do materskej školy

Adaptácia každého dieťatka do našej materskej školy prebieha podľa Adaptačného plánu. Hlavnou podmienkou plnenia daného programu adaptácie je spolupráca rodič – pedagóg. Zvažujeme všetky podmienky ovplyvňujúce život detí. Ide predovšetkým o vekové osobitosti dieťaťa, skutočnosť, či už dieťa predškolské zariadenie navštevovalo, rešpektujeme potreby integrovaných detí v rámci adaptácie.

Predadaptačné obdobie

Rodič po rozhodnutí zapísať dieťa do nášho predškolského zariadenia má možnosť po vzájomnej dohode sa prísť pohrať s deťmi, oboznámiť sa spolu s  interiérom a exteriérom materskej školy, pani učiteľkami, zúčastňovať sa rôznych aktivít poriadaných materskou školou.

Adaptácia detí pri nástupe do materskej školy:

I. – II. týždeň:
Prvé dni (2-3 dni až 5 dní) do 10:00, do pobytu vonku. V prípade bezproblémového začlenenia do kolektívneho zariadenia môžeme pobyt predĺžiť do 12:00.

II. - IV. týždeň (v závislosti od dieťaťa):
Poldňový pobyt, ktorý sa postupne predĺži na celý deň. Toto časové obdobie sa môže skrátiť, predĺžiť, alebo upraviť dĺžka pobytu (zvyčajne skrátiť na poldňový).

Počas adaptácie monitorujeme začlenenie dieťaťa do predškolského zariadenia. V prípade pretrvávania neprimeraných adaptačných problémov je riaditeľ oprávnený po prekonzultovaní s rodičom navrhnúť odklad nástupu do kolektívu, zmenu v dĺžke pobytu, alebo prerušiť dochádzku úplne.

Dieťa do nástupu do materskej školy by malo mať:

  • 1 kefku na zuby
  • 1 zubnú pastu
  • 2 nerozbitné poháriky
  • 1 balenie hygienických vreckoviek
  • 2 posteľné bielizne (plachta, návlečky)
  • 2 pyžamá
  • náhradnú spodnú bielizeň
  • náhradné oblečenie - tričko, tepláky, ponožky, tenisky na dvor
  • 1 papučky
  • 1 hrebeň

Predškolák bude potrebovať úbor na cvičenie: tričko, tepláky, tenisky.

Všetko treba podpísať, aj hygienické potreby vrátane kefky a pasty.