Máriine srdiečka

Združenie vzniklo z vôle rodičov detí navštevujúcich materskú školu v roku 2005.

Poslaním občianskeho zruženia je podpora rodiny a všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku podľa Evanjelia v duchu mariánskych tradícií.

Cieľom združenia je podpora mladých rodín poradenstvom, materiálnou pomocou, organizovanie spoločných akcií a voľnočasových aktivít pre deti a rodičov, starostlivosť o rodiny v hmotnej núdzi a deti z ohrozeného prostredia.

Kontakt: 0915/951 830 (Janka), 0903/570 412 (Zuzana)
E-mail: mariinesrdiecka@gmail.com

Názov občianskeho združenia: Máriine srdiečka
Sídlo: CMŠ, Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37990322
DIČ: 2022170150

ČíSLO ÚčTU: SK79 1111 0000 0066 2923 7002