Obnovenie prevádzky

Vážení rodičia!

Srdečne vás pozdravujem v mene celého kolektívu CMŠ. Želáme vašim rodinám požehnaný a milostiplný rok 2022. Veríme, že bude lepší ako ten minulý. Prajeme veľa zdravia, rodinného pokoja, radosti z detí, dostatok lásky a pochopenia, pracovných úspechov...
 
 
Tešíme sa na vás 10. 1. 2022, t.j. v pondelok, kedy bude prevádzka obnovená.
 
Ak vaše dieťa nenastúpi, nezabudnite si ho odhlásiť formou SMS na t.č. 0911 905 642.
 
 
S úctou Zuzana Jurčacková