Oznamy

Prerušenie prevádzky v triede Lienok a Cvrčkov

Milí rodičia,

s poľutovaním Vám oznamujeme, že od pondelka 23. novembra 2020 bude prerušená prevádzka v triede Lienok a Cvrčkov z dôvodu pozitívne testovaných osôb na covid-19. Trieda Mravčekov a Včielok bude v bežnej prevádzke. O ďalšom postupe Vás budeme informovať po usmernení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Ďakujeme za pochopenie.

Nech Vás požehnáva Pán a Panna Mária Pomocnica prikrýva ochranným plášťom!

Zber papiera - aktualizované

Milí rodičia, 

v dňoch 23. - 27. novembra 2020 je v našej škôlke zber papiera. Kontajner je umiestnený na dvore za veľkou bránou a papier môžete nosiť v čase prevádzky škôlky od 6.30 do 16.00 hod. 

Ďakujeme. 

Jesenné prázdniny

Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020, vrátane materských škôl.

Rozhodnutie ministra: https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

Obnovenie prevádzky

Vážení rodičia,

po ukončení karanténneho opatrenia bude v našej škôlke pokračovať bežná prevádzka od pondelka 26. 10. 2020, v obvyklom čase a vo všetkých triedach. Nezabudnite si prosím priniesť Potvrdenie o bezinfekčnosti vášho dieťaťa (nájdete na našej stránke v sekcii Dokumenty - Pre rodičov). Tešíme sa na vás a vaše deti.
Zároveň vás prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení - pri vstupe si dezinfikujte ruky, noste rúško a dodržiavajte odstup. 
Ďakujeme.

Prerušenie prevádzky - aktualizované

Vážení rodičia,

na základe ďalšieho epidemiologického vyšetrovania Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil plniť karanténne opatrenia u všetkých zamestnancov v Cirkevnej materskej škole Panny Márie Pomocnice, do 24. 10. 2020 vrátane. Z tohto dôvodu je prerušená prevádzka v celom zariadení od 20. 10. 2020 do 24. 10. 2020. Bežná prevádzka bude pokračovať v pondelok 26. 10. 2020. V prípade zmien Vás budeme informovať na webovej stránke a mailom. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Všetkých Vás srdečne pozdravujeme a vyprosujeme ochranu Panny Márie Pomocnice. 

Prerušenie prevádzky v triede Včielok

Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám, že na základe epidemiologického vyšetrenia z dňa 17. 10. 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave nariadil plniť karanténne opatrenia v triede Včielok - predškoláci. Z tohto dôvodu je prerušená prevádzka v triede Včielok od 19. 10. 2020 do 24. 10. 2020. 

Stránky