Oznamy

Pokračovanie prevádzky

Milí rodičia, 
na základe usmernenia ministra školstva prevádzka materských škôl v týždni od 18. 1. do 22. 1. 2021 bude len pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Prevádzka v našej CMŠ je v 1 triede a deti sú umiestnené v triede Cvrčkov. Deti, ktoré boli na tento týždeň (18. 1. - 22. 1. 2021) prihlásené, sú prihlásené aj na stravu. Ostatné deti, ktoré v danom týždni nebudú navštevovať škôlku, nie je potrebné v tomto čase odhlasovať zo stravy. 

Obnovenie prevádzky

Milí rodičia, 
na základe zisťovania záujmu bude od pondelka 11. 1. 2021 v našej škôlke obnovená prevádzka pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Prevádzka bude otvorená v 1 triede s počtom 14 detí. Deti budú umiestnené v triede Cvrčkov. Deti, ktoré boli na tento prvý týždeň (11. 1. - 15. 1. 2021) prihlásené, sú prihlásené aj na stravu. Ostatné deti, ktoré v danom týždni nebudú navštevovať škôlku, nie je potrebné v tomto čase odhlasovať zo stravy. 

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia!

 

Minister školstva vo svojom rozhodnutí z dňa 11. 12. 2020 o organizácii a činnosti materských škôl počas vianočného obdobia (v čase od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021) upozorňuje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a odporúča preskúmať nevyhnutný záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole. Prioritne ide o zdravotníckych zamestnancov.

Prerušenie prevádzky - aktualizované

Vážení rodičia,

keďže havarijný stav vodovodného potrubia sa zatiaľ nepodarilo odstrániť, škôlka bude zatvorená aj v utorok 15. 12. 2020.  Ihneď po odstránení poruchy a obnovení prevádzky Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení rodičia, 

z dôvodu riešenia havarijného stavu vodovodného potrubia v kuchyni CMŠ sme nútení prerušiť prevádzku v piatok 11. 12. 2020 a v pondelok 14. 12. 2020. O obnovení prevádzky Vás budeme informovať e-mailom a na web stránke škôlky. Ďakujeme za pochopenie. 
 
 

Prerušenie prevádzky v triede Lienok a Cvrčkov

Milí rodičia,

s poľutovaním Vám oznamujeme, že od pondelka 23. novembra 2020 bude prerušená prevádzka v triede Lienok a Cvrčkov z dôvodu pozitívne testovaných osôb na covid-19. Trieda Mravčekov a Včielok bude v bežnej prevádzke. O ďalšom postupe Vás budeme informovať po usmernení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Ďakujeme za pochopenie.

Nech Vás požehnáva Pán a Panna Mária Pomocnica prikrýva ochranným plášťom!

Zber papiera - aktualizované

Milí rodičia, 

v dňoch 23. - 27. novembra 2020 je v našej škôlke zber papiera. Kontajner je umiestnený na dvore za veľkou bránou a papier môžete nosiť v čase prevádzky škôlky od 6.30 do 16.00 hod. 

Ďakujeme. 

Stránky