Prerušenie prevádzky pokračuje

Vážení rodičia,

vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu vám oznamujeme, že prevádzka v našej škôlke bude od 8. marca 2021 aj naďalej prerušená.