Obnovenie prevádzky

Milí rodičia, 
na základe zisťovania záujmu bude od pondelka 11. 1. 2021 v našej škôlke obnovená prevádzka pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Prevádzka bude otvorená v 1 triede s počtom 14 detí. Deti budú umiestnené v triede Cvrčkov. Deti, ktoré boli na tento prvý týždeň (11. 1. - 15. 1. 2021) prihlásené, sú prihlásené aj na stravu. Ostatné deti, ktoré v danom týždni nebudú navštevovať škôlku, nie je potrebné v tomto čase odhlasovať zo stravy. 
Od 18. 1. 2021 by už mala škôlka fungovať v riadnom režime. Bližšie vás budeme informovať e-mailom a na webovej stránke škôlky.  
Prajeme Vám požehnaný deň!