Pokračovanie prevádzky

Milí rodičia, 
na základe usmernenia ministra školstva prevádzka materských škôl v týždni od 18. 1. do 22. 1. 2021 bude len pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Prevádzka v našej CMŠ je v 1 triede a deti sú umiestnené v triede Cvrčkov. Deti, ktoré boli na tento týždeň (18. 1. - 22. 1. 2021) prihlásené, sú prihlásené aj na stravu. Ostatné deti, ktoré v danom týždni nebudú navštevovať škôlku, nie je potrebné v tomto čase odhlasovať zo stravy. 
O ďalšom fungovaní vás budeme informovať e-mailom a na webovej stránke škôlky.  
Prajeme Vám požehnaný deň!