Oznamy

Divadlo Dúha

Milí rodičia,

vo štvrtok 30. januára 2020 o 9.00 hod. nás navštívi divadlo Dúha s predstavením Myšky sa hrajú.

Vianočné fotenie - zmena termínu

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že z dôvodu choroby pani fotografky sa vianočné fotenie prekladá na utorok 10. decembra 2019 o 9.00 h. Ďakujeme za pochopenie.

 

Najbližšie nás čaká

 Najbližšie nás čaká:

- utorok 3. decembra 2019 o 9.00 h – vianočné fotenie

- streda 4. decembra 2019 o 9.00 h – sv. omša v škôlke

- piatok 6. decembra 2019 o 9.00 h – Mikuláš v škôlke

- piatok 13. decembra 2019 o 10.30 h – divadlo pre deti v škôlke „Od Lucie do Vianoc“

- utorok 17. decembra 2019 o 15.00 h – vystúpenie detí pre rodičov v škôlke (v triede Lienok) – Mravčekovia a Lienky

- streda 18. decembra 2019 o 15.00 h - vystúpenie detí pre rodičov v škôlke (v triede Lienok) – Cvrčkovia a Včielky

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia, na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave a v zmysle Čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 – R z 31. 10. 2005 v čase epidemického výskytu chrípky, oznamujeme uzatvorenie prevádzky v dňoch 20. 11. - 22. 11. 2019 z dôvodu vysokej chorobnosti detí.

V tomto čase prebehne dezinfekcia zariadenia podľa odporúčaní RÚVZ Trnava.

Bežná prevádzka pokračuje v pondelok 25. 11. 2019 v obvyklom čase.

Zároveň oznamujeme, že vianočné fotenie sa prekladá na 3. 12. 2019 o 9.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Najbližšie nás čaká

 

Najbližšie nás čaká:

- pondelok 11. novembra 2019 – nás navštívi Simsalala s hudobným programom

- pondelok 18. novembra 2019 – sv. omša v škôlke s pánom dekanom Jozefom Schwarzom

- štvrtok 21. novembra 2019 – vianočné fotenie

- piatok 29. novembra 2019 – vianočné tradície v podaní manželov Hlbockých

 

Prednáška o pripravenosti dieťaťa na školu

 

Milí rodičia, vo štvrtok 24. októbra 2019 o 15.30 hod. sa v jedálni CMŠ uskutoční prednáška na tému pripravenosti dieťaťa na školu. Prednášať bude psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Hlohovci.

 

Najbližšie nás čaká

 

V stredu 2. októbra 2019 budeme mať v našej škôlke SVÄTÚ OMŠU, ktorú príde sláviť pán dekan Jozef Schwarz, duchovný otec našej škôlky.

 

V piatok 18. októbra 2019 sa naša škôlka pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Spoločne s deťmi sa budeme modliť ruženec. V tento deň nás navštívi aj misionár páter Martin Madassery, ktorý pochádza z indického štátu Kerala. Ako člen rehole verbistov momentálne pôsobí v Nitre.

 

Svätá omša

 

Milí rodičia,

 

svätá omša v škôlke bude v stredu 18. septembra 2019 o 9.00 hod. Bude ju sláviť pán dekan Jozef Schwarz, duchovný otec našej škôlky.

 

Stretnutie rodičov

 

Milí rodičia,

 

v utorok 10. septembra 2019 o 15.30 hod. sa uskutoční STRETNUTIE RODIČOV v triede Lienok. Témou budú informácie o organizácii a priebehu školského roka 2018/2019.

 

Začiatok školského roka 2019/2020

 

Milé deti a rodičia,

 

po letných prázdninách Vás opäť radi privítame v našej škôlke v pondelok 2. septembra v novom školskom roku 2019/2020. Čakáme Vás od 6.30 hod. do 8.00 hod.

 

Tešíme sa na Vás!

 

Stránky