Škôlka zostáva zatvorená

Podľa usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Znamená to, že aj v Cirkevnej materskej škole Panny Márie Pomocnice je prevádzka v tomto čase prerušená. Deťom i rodičom vyprosujeme pevné zdravie a ochranu Panny Márie!