Platby zákonného zástupcu

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa zastavujeme platby príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy od 1. 4. 2020. O opätovnom platení príspevku budete informovaní.