2 % pre OZ Máriine srdiečka

 

Milí rodičia,

 

aj tento rok sa občianske združenie Máriine srdiečka uchádza o 2 % z Vašich daní, ktorými nás môžete podporiť.

 

1. Ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby (tlačivo č. 1).

 

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane OZ Máriine srdiečka (tlačivo č. 2, ktoré nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty) spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.

 

3. Najneskôr do 30.4.2016 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti (tlačivo č. 1) a Vyhlásenie o poukázaní 2% zo zaplatenej dane (tlačivo č. 2).

 

Prostredníctvom OZ Máriine srdiečka by sme chceli realizovať obnovu školského dvora – náter oplotenia a úpravu pieskoviska.