Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia,

prevádzka materskej školy bude v dňoch 17. 2. - 21. 2. 2020 prerušená. Prerušenie prevádzky je v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. a v súlade so Školským poriadkom, bod 2.1 (počet prihlásených detí je menej ako 12). 

Bežná prevádzka bude pokračovať v pondelok 24. 2. 2020 v obvyklom čase. 

Ďakujeme.