Oznamy

Najbližšie nás čaká

Najbližšie nás čaká:

 - 30. novembra 2018 o 10.30 h – posvätenie adventných vencov

 - 6. decembra 2018 – Mikuláš

 - 10. decembra 2018 – sv. omša

  

- 17. decembra 2018 o 15.00 h – vianočné vystúpenie pre rodičov – deti z triedy Lienok a Cvrčkov. Vystúpenie sa uskutoční v triede Cvrčkov.

  

- 18. decembra 2018 – „štedrá večera“ v škôlke

  

Prednáška o výchove detí

 

V stredu 14. novembra 2018 nás navštívi salezián don Jozef Luscoň, SDB. Dopoludnia sa bude venovať deťom a popoludní o 15.30 hod. sa uskutoční prednáška o výchove detí, nástrahách moderných technológií, spojená s diskusiou pre rodičov.

Srdečne Vás pozývame!

 

Svätá omša

 

V piatok 9. novembra 2018 o 9.00 hod. budeme mať v našej škôlke SVÄTÚ OMŠU, ktorú príde sláviť pán dekan Jozef Schwarz, duchovný otec našej škôlky.

 

Prerušenie prevádzky

 

Vážení rodičia,

 

na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave, oznamujeme uzatvorenie prevádzky v piatok 26.10.2018 a v pondelok 29.10.2018 z dôvodu vírusových hnačkových infekcií. V tomto čase prebehne dezinfekcia zariadenia podľa odporúčaní RÚVZ Trnava.  

 

Bežná prevádzka pokračuje v stredu 31.10.2018.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Najbližšie nás čaká

Vo štvrtok 18. októbra 2018 sa naša škôlka pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Spoločne s deťmi sa o 9.00 hod. budeme modliť ruženec

V piatok 26. októbra 2018 o 9.00 hod. budeme mať v našej škôlke SVÄTÚ OMŠU, ktorú príde sláviť pán dekan Jozef Schwarz, duchovný otec našej škôlky.

Čo nás čaká v septembri...

 

Milí rodičia,

 

vo štvrtok 13. septembra 2018 o 16.00 hod. sa uskutoční STRETNUTIE RODIČOV v jedálni našej škôlky. Témou budú informácie o organizácii a priebehu školského roka 2018/2019.

 

 

 

V piatok 21. septembra 2018 o 9.00 hod. budeme mať v našej škôlke svätú omšu, ktorú príde sláviť pán dekan Jozef Schwarz, duchovný otec našej škôlky.

 

ĎAKUJEME

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým rodičom, zamestnancom CMŠ a hlavne dobrovoľníkom z drogérie DM, ktorí sa zúčastnili brigádyv dňoch 9. a 11. júna 2018. Vďaka dobrovoľníckemu projektu DM SPOLOČNE sa nám podarilo vyčistiť okolie plota na školskom dvore, jeho vybrúsenie a natretie veselými farbami. Aj vďaka Vám majú Vaše deti v areáli škôlky krajšie prostredie. ĎAKUJEME!

DEŇ RODINY

 

Milí rodičia,

 

vo štvrtok 10. mája 2017 o 15.30 hod. sa v našej škôlke bude konať DEŇ RODINY. Pri tejto príležitosti sa uskutoční vystúpenie detí pre rodičov a starých rodičov.

 

Počas tohto dňa budete môcť zároveň ochutnať nátierky z našej kuchyne.

Srdečne Vás pozývame!

Zápis detí do materskej školy

 

Milí rodičia,

 

v dňoch 2. a 3. mája 2018 v čase od 8.00 do 16.00 hod. sa v riaditeľni CMŠ uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

 

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie do CMŠ, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu kartičky poistenca dieťaťa, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov.

 

Prerušenie prevádzky

 

Milí rodičia,

v čase od 29. 3. 2018 do 3. 4. 2018 bude prevádzka škôlky prerušená z dôvodu Veľkonočných sviatkov. Posledný deň v škôlke je streda 28. 3. 2018. Do škôlky nastupujeme v stredu 4. 4. 2018 v obvyklom čase.

Stránky