Najbližšie nás čaká

Najbližšie nás čaká:

 - 30. novembra 2018 o 10.30 h – posvätenie adventných vencov

 - 6. decembra 2018 – Mikuláš

 - 10. decembra 2018 – sv. omša

  

- 17. decembra 2018 o 15.00 h – vianočné vystúpenie pre rodičov – deti z triedy Lienok a Cvrčkov. Vystúpenie sa uskutoční v triede Cvrčkov.

  

- 18. decembra 2018 – „štedrá večera“ v škôlke

  

- 19. decembra 2018 o 15.00 h – vianočné vystúpenie pre rodičov – deti z triedy Včielky I. a Včielky II. Vystúpenie sa uskutoční v triede Cvrčkov.

  

- 21. decembra 2018 – posledný deň v škôlke

 - 22. decembra 2018 – 6. januára 2019 – prerušená prevádzka

 - 7. januára 2019 – prvý deň v škôlke v novom roku