Karneval

Karneval v CMŠ Panny Márie Pomocnice sa uskutoční dňa 21. februára 2019 dopoludnia. Milí rodičia, pripravte deťom karnevalové masky, ktoré im oblečte ráno pri príchode do MŠ. Tešíme sa na pestrosť masiek. Vaše pani učiteľky.