Najbližšie nás čaká

V pondelok 18. marca 2019 o 10.00 hod. budeme mať svätú omšu v škôlke.

V utorok 19. marca 2019 o 9.00 hod. sa deti z tried Včielok zúčastnia svätej omše vo farskom kostole sv. Michala pri príležitosti oslavy patróna Základnej školy sv. Jozefa.