Roráty

 Milé deti, vážení rodičia!

 Srdečne vás pozývame na tradičné Roráty. Vráťme sa k tradíciám našich predkov a spoločne sa pripravme na príchod Pána Ježiša. V adventnom období privítajme aspoň jedenkrát v týždni nový deň so svetielkom nádeje v našich srdciach, ale i v ruke. Čím viac nás bude, tým viac svetla budeme mať. Stretneme sa:

 Kde: farský kostol svätého Michala Archanjela

 Kedy: v stredu  o 6.30h  -  5. 12. 2018  

                                          12. 12. 2018 

                                          19. 12. 2018

 Čo potrebujete: lampášik alebo sviečku

 Po svätej omši pozýva pán dekan deti na sladké raňajky v priestoroch Samárie (stará fara). Po raňajkách majú deti z našej škôlky zabezpečený sprievod do CMŠ. Tešíme sa na vás!!!