Oznamy

Prerušenie prevádzky

 

Milí rodičia,

 

v čase od 18. 4. 2019 do 23. 4. 2019 bude prevádzka škôlky prerušená z dôvodu Veľkonočných sviatkov. Posledný deň v škôlke bude streda 17. 4. 2019.

 

Opäť sa uvidíme v stredu 24. 4. 2019 v obvyklom čase.

 

Zápis detí na školský rok 2019/2020

 Milí rodičia,

 v dňoch 2. a 3. mája 2019 v čase od 8.00 do 15.00 hod. sa v riaditeľni CMŠ uskutoční

 ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 na školský rok 2019/2020.

 Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie do CMŠ, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, kópiu kartičky poistenca dieťaťa, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov.

Deň otvorených dverí

 Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice,

Vinohradská 9, Hlohovec

pozýva rodičov a deti od 3 do 6 rokov na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

dňa 15. apríla 2019.

9.30 h – 11.30 h – ukážka edukačnej činnosti

10.30 h – 11.00 h – prehliadka priestorov

 

Najbližšie nás čaká

V pondelok 8. apríla 2019 o 9.30 hod. budeme mať v škôlke sv. omšu s pánom dekanom Jozefom Schwarzom.

 

V pondelok 15. apríla 2019 budeme mať v našej škôlke DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. V čase od 9.30 do 10.30 h bude ukážka edukačnej činnosti a v čase od 10.30 do 11.00 h bude možnosť prehliadnuť si priestory škôlky.

 

Vo štvrtok 2. mája a v piatok 3. mája 2019 od 8.00 do 15.00 h sa uskutoční ZÁPIS DETí na školský rok 2019/2020.

Prerušenie prevádzky

 

Vážení rodičia,

v súlade s Metodickým usmernením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave, oznamujeme prerušenie prevádzky v dňoch 19. – 22. marca 2019 (t. j. utorok až piatok). Dôvodom je viac ako 50 % chorých detí a 30 % zamestnancov. Bežná prevádzka bude pokračovať v pondelok 25. marca 2019 v obvyklom čase.

 

Deň otvorených dverí a zápis detí

Deň otvorených dverí sa v našej škôlke uskutoční v pondelok 15. apríla 2019. V čase od 9.00 do 10.00 hod. bude možnosť zúčastniť sa na edukačnom procese v triede Včielok a od 10.00 do 11.00 hod. bude možnosť pozrieť si priestory škôlky.

 

Zápis detí do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice sa uskutoční v dňoch 2. a 3. mája 2019 v čase od 8.00 do 16.00 hod. v riaditeľni CMŠ.

Najbližšie nás čaká

V pondelok 18. marca 2019 o 10.00 hod. budeme mať svätú omšu v škôlke.

V utorok 19. marca 2019 o 9.00 hod. sa deti z tried Včielok zúčastnia svätej omše vo farskom kostole sv. Michala pri príležitosti oslavy patróna Základnej školy sv. Jozefa.

 

Prerušenie prevádzky

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že v čase jarných prázdnin budeme mať prevádzku v našej škôlke nasledovne:

- 25. 2. (pondelok) a 26.2. 2019 (utorok) - bežná prevádzka

- 27. 2. (streda), 28. 2. (štvrtok) a 1. 3. 2019 (piatok) - prevádzka prerušená z dôvodu duchovnej obnovy zamestnancov

Ďakujeme za pochopenie!

 

Karneval

Karneval v CMŠ Panny Márie Pomocnice sa uskutoční dňa 21. februára 2019 dopoludnia. Milí rodičia, pripravte deťom karnevalové masky, ktoré im oblečte ráno pri príchode do MŠ. Tešíme sa na pestrosť masiek. Vaše pani učiteľky.

Prerušenie prevádzky

 

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že v čase od 22. decembra 2018 do 6. januára 2019 bude naša škôlka zatvorená. Po prázdninách sa v novom roku uvidíme v pondelok 7. januára 2019.

Želáme Vám pokojné sviatočné dni a tešíme sa na Vás a Vaše deti v novom roku!

 

Stránky