Oznamy

Aktuálne informácie k prevádzke MŠ

Vážení rodičia, 

v sekcii Dokumenty - Oficiálne dokumenty je zverejnený Pokyn riaditeľky na obdobie školského roku 2020/2021, vo veciach:

  • prevádzky a vnútorného režimu materskej školy na školský rok 2020/2021,

  • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

  • je vypracovaný v súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami, a aktuálne platnými dokumentami Úradu verejného zdravotníctva, dokumentom Ministerstva školstva SR - Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

Aktuálne informácie k novému školskému roku 2020/2021

Milí rodičia,

v stredu 2. septembra 2020 je prvým dňom, kedy nastupujeme do škôlky. Deti prichádzajú do škôlky v čase od 6.30 do 8.00 hod. Umiestnenie Vášho dieťaťa bude zverejnené na vchodových dverách v jednotlivých pavilónoch.

 

Na základe nariadenia Ministerstva školstva SR v novom školskom roku 2020/2021 od 01.09.2020 platia nariadenia v súvislosti s Covid-19.

 https://www.minedu.sk/data/att/16966.pdf

 

Aktuálne informácie k 15. júnu 2020

Aktuálne informácie k 15. júnu 2020:

  • čas prevádzky MŠ je od 6.30 h do 16.00 h

  • pri vstupe do škôlky dezinfekcia rúk, sprevádzajúca osoba a dieťa pri vstupe do budovy sú povinní mať rúško, dieťa si ho po príchode odkladá do skrinky

  • rodič pri prvom nástupe dieťaťa do škôlky podpíše písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a pri každom prerušení dochádzky dieťaťa, ktoré trvá viac ako 3 dni

Aktuálne informácie k otvoreniu materskej školy k 1. 6. 2020

 

Aktuálne informácie k otvoreniu materskej školy k 1. 6. 2020

 - čas prevádzky MŠ max. 9 hodín – od 6.30 h do 15.30 h

  • v jednej skupine max. 15 detí, deti zo skupín sa nebudú meniť

  • súrodenci budú zaradení do jednej skupiny

  • v prípade poklesu detí v skupine sa môžu skupiny zlučovať až v nasledujúcom týždni

  • pri vstupe do škôlky meranie teploty, dezinfekcia rúk, sprevádzajúca osoba a dieťa pri vstupe do budovy sú povinní mať rúško

Ochráňme spolu poklady Slovenska

Milí priatelia, 
možno viete možno nie, nadácia VUB aj tento rok podporí sumou 50.000€ jednu z kultúrnych pamiatok, ktoré sa dostali do finále. Sú tam aj dve pamiatky z Hlohovca a jednou z nich je gotický portál farského kostola sv. Michala archanjela. 
 

 

Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl

Milí rodičia, 

pozývame Vás na slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 22. apríla 2020 o 16,00, celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko.

Zápis detí do základných škôl

Zápisy do prvého ročníka základných škôl

Druhá polovica apríla je čas, kedy sa konajú zápisy detí do základných škôl. Termín zápisu do základnej školy je určený zákonom. Povinnosťou obce/mesta je určiť presné miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky všeobecne záväzným nariadením.

2 % pre OZ Máriine srdiečka

 

Milí rodičia,

 

aj tento rok sa občianske združenie Máriine srdiečka uchádza o 2 % z Vašich daní, ktorými nás môžete podporiť.

 

1. Ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby (tlačivo č. 1).

 

Stránky