Oznamy

2 % pre OZ Máriine srdiečka

 

Milí rodičia,

 

aj tento rok sa občianske združenie Máriine srdiečka uchádza o 2 % z Vašich daní, ktorými nás môžete podporiť.

 

1. Ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby (tlačivo č. 1).

 

Platby zákonného zástupcu

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa zastavujeme platby príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy od 1. 4. 2020. O opätovnom platení príspevku budete informovaní. 

 

Predškoláci a zápis do prvého ročníka

Milí rodičia predškolákov, ktorí máte záujem o zápis svojho dieťaťa do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2020-2021, zápisy od budú realizované v termíne od 15.4. do 30.4.2020 bez prítomnosti detí. Je však potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke základnej školy, do ktorej chcete svoje dieťa zapísať. Vytlačenú a podpísanú ju prinesiete na zápis. Zatiaľ vám ponúkame link na elektronickú prihlášku ZŠ sv. Jozefa v Hlohovci. V prípade požiadavky z iných škôl linky doplníme.

Škôlka zostáva zatvorená

Podľa usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Mesto Hlohovec preventívne zatvára školy a škôlky

Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice z dôvodu preventívneho opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu prerušuje prevádzku od 10. do 13. marca 2020. O ukončení prerušenia Vás budeme informovať.  

Putovný obraz Panny Márie Trnavskej

Milí rodičia,

v dňoch 9. - 11. marca 2020 bude v našej škôlke umiestnená kópia obrazu Panny Márie Trnavskej. Obraz privítame v pondelok 9.3. o 8.30 hod. spoločnou modlitbou, v utorok 10.3. o 9.00 hod. budeme mať duchovné slovo a spoločnú modlitbu. V stredu 11.3. o 8.30 hod. budeme mať sv. omšu s vdp. Jánom Hallonom, riaditeľom Arcibiskupského školského úradu a vdp. Jozefom Schwarzom, hlohovským dekanom. V tento deň obraz bude ďalej putovať do Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci. 

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia,

prevádzka materskej školy bude v dňoch 17. 2. - 21. 2. 2020 prerušená. Prerušenie prevádzky je v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. a v súlade so Školským poriadkom, bod 2.1 (počet prihlásených detí je menej ako 12). 

Bežná prevádzka bude pokračovať v pondelok 24. 2. 2020 v obvyklom čase. 

Ďakujeme.

 

Svätá omša

Milí rodičia, 

v piatok 14. februára 2020 o 9.30 h budeme mať v škôlke sv. omšu s pánom dekanom vdp. Jozefom Schwarzom.

 

Karneval

Milí rodičia,

v utorok 11. februára 2020 dopoludnia budeme mať v našej škôlke fašiangový karneval. Tešíme sa na Vaše deti vo veselých maskách! :-)

Stránky