Prerušenie prevádzky v triede Lienok a Cvrčkov - aktualizované

Vážení rodičia, 

oznamujeme Vám, že na základe epidemiologického šetrenia zo dňa 24. 11. 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave nariadil plniť karanténne opatrenia v triede Lienok a Cvrčkov. Z tohto dôvodu je prerušená prevádzka v týchto triedach do 30. 11. 2020 vrátane. Zápisnica z epidemiologického šetrenia je uverejnená na našej stránke, v sekcii Dokumenty - Oficiálne dokumenty, a je podkladom pre rodičov v žiadosti o priznanie pandemického OČR. Bežná prevádzka v týchto triedach bude pokračovať v utorok 1. 12. 2020. V prípade zmien Vás budeme informovať. 

Ďakujeme za pochopenie.