Jesenné prázdniny - aktualizácia

Vážení rodičia, 

z dôvodu NOVÉHO usmernenia ministra školstva zo dňa 27.10.2020 vám oznamujeme, že Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice bude počas jesenných prázdnin (30.10., 2.11., 6.11., 9.11.2020) V PREVÁDZKE podľa potreby rodičov. 
 
Podľa usmernenia ministra: 
"Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materská škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19."
 
Ak ministerstvo tlačivo včas zverejní, bude k dispozícii aj na našej stránke v sekcii Dokumenty. 
 
Link na plné znenie usmernenia ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17731.pdf