Svätá omša pre katolícke školy

Milí rodičia, 

pozývame Vás na spoločné prežívanie svätej omše pre spoločenstvá našich škôl a školských zariadení.
 
Utorok 3.11. 2020 o 16,00 h.
 
Celebrantom sv. omše bude otec biskup Jozef Haľko.
 
Internetové vysielanie bude prebiehať z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave.
 
Program môžete  sledovať na webe zkss.sk 
alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  
 
Ďakujeme vám!
 
Vyprosujeme požehnaný čas a veľa pokoja, trpezlivosti a nádeje do nasledujúceho obdobia.