Jesenné prázdniny

Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020, vrátane materských škôl.

Rozhodnutie ministra: https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf

Manuál pre MŠ: https://www.minedu.sk/data/att/17696.pdf

 

Z tohto dôvodu bude aj v našej CMŠ v dňoch 30. 10. (piatok), 2. 11. (pondelok), 6. 11. (piatok) a 9. 11. 2020 (pondelok) prerušená prevádzka. 

Jesenné prázdniny sú preložené z pôvodného termínu z dôvodu celoplošného testovania občanov. Prosíme vás o zodpovedný prístup, aby sme spoločne ochránili našich najbližších a v čo najkratšom čase sa mohli vrátiť do normálneho života. Nech nás spoločne požehnáva Pán a Panna Mária Pomocnica prikrýva svojim ochranným plášťom.