Deň otvorených dverí a zápis detí

Deň otvorených dverí sa v našej škôlke uskutoční v pondelok 15. apríla 2019. V čase od 9.00 do 10.00 hod. bude možnosť zúčastniť sa na edukačnom procese v triede Včielok a od 10.00 do 11.00 hod. bude možnosť pozrieť si priestory škôlky.

 

Zápis detí do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice sa uskutoční v dňoch 2. a 3. mája 2019 v čase od 8.00 do 16.00 hod. v riaditeľni CMŠ.