Predškoláci a zápis do prvého ročníka

Milí rodičia predškolákov, ktorí máte záujem o zápis svojho dieťaťa do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2020-2021, zápisy od budú realizované v termíne od 15.4. do 30.4.2020 bez prítomnosti detí. Je však potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na stránke základnej školy, do ktorej chcete svoje dieťa zapísať. Vytlačenú a podpísanú ju prinesiete na zápis. Zatiaľ vám ponúkame link na elektronickú prihlášku ZŠ sv. Jozefa v Hlohovci. V prípade požiadavky z iných škôl linky doplníme.

https://zssvjozefa.edupage.org/register/

V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky dávame do pozornosti webovú stránku Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Hlohovci.

http://www.centrumhc.sk/?docid=o_nas