Škôlka naďalej zatvorená

Z dôvodu preventívnych opatrení pred ochorením na COVID-19 je v Cirkevnej materskej škole Panny Márie Pomocnice prerušená prevádzka do odvolania.

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-s...

O ukončení prerušenia a začiatku prevádzky vás budeme včas informovať.V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0911 905 642 alebo e-mailom: cmshlohovec@gmail.com.

Deťom i rodičom želáme pevné zdravie a vyprosujeme ochranu Panny Márie!