Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia!

 

Minister školstva vo svojom rozhodnutí z dňa 11. 12. 2020 o organizácii a činnosti materských škôl počas vianočného obdobia (v čase od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021) upozorňuje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a odporúča preskúmať nevyhnutný záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole. Prioritne ide o zdravotníckych zamestnancov.

Na základe rozhodnutia ministra a zhodnotenia aktuálnej situácie bude prevádzka CMŠ v čase odporúčanom ministerstvom prerušená. T. j:

 

Prevádzka CMŠ bude prerušená od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021.

 

·         Posledný deň prevádzky je 18. 12. 2020.

·         Obnovenie prevádzky bude 11. 1. 2021.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

                    

Prajeme požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia, pokoja a Božích milostí. A každý deň aspoň jeden dôvod na úsmev.

 

                                                                Vaša CMŠ Panny Márie Pomocnice