Prerušenie prevádzky od 15. februára 2021

Vážení rodičia,
oznamujeme vám, že od pondelka 15. 2. 2021 zostáva naša škôlka zatvorená. O prerušení prevádzky rozhodol zriaďovateľ, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava a krízového štábu mesta Hlohovec.