Prerušenie prevádzky od 8. februára 2021

Vážení rodičia,

na základe uznesenia vlády SR č. 78 z 5. februára 2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 vydal 06.02.2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava Rozhodnutie s nasledovným znením:

Vzhľadom na najvyšší stupeň varovania, vysokú mieru 7-dňovej incidencie, ktorá má len mierne klesajúci charakter, ako aj dokázanú prítomnosť vysokého percenta britskej mutácie v populácii (nízky efekt celoplošného testovania) otvorenie škôl môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v okrese Hlohovec. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Hlohovec v najvyššom 4. stupni varovania (čierna farba)

ZAKAZUJE

od 08.02.2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Hlohovec.

Ďalšie otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Hlohovec ako aj regionálnych indikátorov. V zmysle uvedeného rozhodnutia zostávajú všetky školy a školské zariadenia od 08.02.2021 zatvorené. Materské školy a ŠKD, taktiež školské jedálne nebudú k dispozícii ani pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.

Vážení rodičia, o ďalšom fungovaní vás budeme informovať e-mailom.