Prevádzka od 8. februára 2021

Milí rodičia,

zrejme ste už zachytili, že v meste Hlohovec je nepriaznivá epidemiologická situácia a primátor mesta rozhodol, že školy a škôlky od 8. 2. 2021 zostávajú zatvorené.

Aj naša škôlka bude od 8. 2. 2021 v prevádzke len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí nemôžu prácu vykonávať z domu. Ak niekto z rodičov od pondelka nastupuje do práce a potrebuje umiestniť dieťatko, ktoré momentálne nechodí prosíme o spätnú väzbu. Prikladáme aj link o možnosti čerpať pandemickú OČR.

 

Stále pevne veríme, že epidemiologická situácia sa už konečne začne zlepšovať a prevádzka našej škôlky sa vráti do bežných koľají. Veľmi sa na vás a na vaše deti tešíme. Prajeme požehnaný čas a veľa zdravia! S úctou Zuzana Jurčacková a kolektív CMŠ Panny Márie Pomocnice.

 

Sociálna poisťovňa - Ústredie Sociálnej poisťovne informuje (socpoist.sk)