Oznamy

Zmena prevádzky

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že od pondelka 7.3.2022 sa obnovuje prevádzka našej materskej školy pre všetky deti, ktoré nastúpia do svojich tried. Tešíme sa na Vaše deti.

Ak vaše dieťa nenastúpi, nezabudnite si ho odhlásiť formou SMS na t.č. 0911 905 642.

 

S úctou Vaša CMŠ Panny Márie Pomocnice

2% pre OZ Máriine srdiečka

Milí rodičia,

 

aj tento rok sa občianske združenie Máriine srdiečka uchádza o 2 % z Vašich daní, ktorými nás môžete podporiť.

 

1. Ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby (tlačivo č. 1).

 

Školský semafor - aktualizácia

Vážení rodičia,
 
dávame vám do pozornosti aktualizáciu školského semaforu platného od 4. februára 2022.
V školskom semafore sú aktualizované prílohy: vyhlásenie o bezpríznakovosti a o výnimke z karantény.
 
 

Obnovenie prevádzky

Vážení rodičia!

Srdečne vás pozdravujem v mene celého kolektívu CMŠ. Želáme vašim rodinám požehnaný a milostiplný rok 2022. Veríme, že bude lepší ako ten minulý. Prajeme veľa zdravia, rodinného pokoja, radosti z detí, dostatok lásky a pochopenia, pracovných úspechov...
 
 
Tešíme sa na vás 10. 1. 2022, t.j. v pondelok, kedy bude prevádzka obnovená.
 
Ak vaše dieťa nenastúpi, nezabudnite si ho odhlásiť formou SMS na t.č. 0911 905 642.
 
 
S úctou Zuzana Jurčacková

Zmena prevádzky

Vážení rodičia,

 z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí a zvýšenej chorobnosti detí a učiteliek končí dnešným dňom prevádzka CMŠ.

 

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia,

z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí (49%) a zamestnancov prerušujeme prevádzku CMŠ so súhlasom zriaďovateľa a RÚVZ.

 Prevádzka CMŠ bude prerušená od 26. 10. 2021 do 29. 10. 2021.

 

·         Posledný deň prevádzky bude 25. 10. 2021.

·         Obnovenie prevádzky bude 02. 11. 2021.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Svätá omša

V pondelok 18. októbra 2021 o 8.30 h bude v našej škôlke svätá omša pre deti, ktorú príde slúžiť vdp. dekan Jozef Schwarz. 

Svätá omša

Milí rodičia,

v piatok 3. septembra 2021 o 9.00 hod. bude v škôlke pre deti sv. omša. 

Stránky