Oznamy

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že zápis detí do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice na školský rok 2021/2022 bude prebiehať v zmysle usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne

od 1. mája do 31. mája 2021.

Prevádzka škôlky v nasledujúcich dňoch

Milí rodičia,

oznamujeme vám, že prevádzka v našej škôlke je počas veľkonočných sviatkov prerušená od piatku 2. 4. 2021 do pondelka 5. 4. 2021. Posledný deň v škôlke je štvrtok 1. 4. 2021 a budúci týždeň nastupujeme už v utorok 6. 4. 2021. V prípade, že vaše dieťatko v týchto dňoch (štvrtok a utorok) nepríde, je potrebné ho zo stravy odhlásiť obvyklým spôsobom (ak ste doteraz tak neurobili).
Prajeme vám požehnaný a milostivý čas!

Obnovenie prevádzky od 22. 3. 2021

Vážení rodičia,

Oznamujem Vám, že od pondelka 22.3.2021 sa obnovuje prevádzka našej materskej školy pre všetky deti.

Deti nastúpia do svojich tried, ale nevylučujeme úpravy skupín v závislosti od počtu prihlásených detí a prevádzkových podmienok.

 

Podmienky nástupu:

·         negatívny test  rodičov na COVID 19

·         čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

2% pre OZ Máriine srdiečka

Milí rodičia,

 aj tento rok sa občianske združenie Máriine srdiečka uchádza o 2 % z Vašich daní, ktorými nás môžete podporiť.

 1. Ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby (tlačivo č. 1).

Prerušenie prevádzky pokračuje

Vážení rodičia,

vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu vám oznamujeme, že prevádzka v našej škôlke bude od 8. marca 2021 aj naďalej prerušená. 

 

Prerušenie prevádzky od 15. februára 2021

Vážení rodičia,
oznamujeme vám, že od pondelka 15. 2. 2021 zostáva naša škôlka zatvorená. O prerušení prevádzky rozhodol zriaďovateľ, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava a krízového štábu mesta Hlohovec. 
 
 

Prerušenie prevádzky od 8. februára 2021

Vážení rodičia,

na základe uznesenia vlády SR č. 78 z 5. februára 2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 vydal 06.02.2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava Rozhodnutie s nasledovným znením:

Prevádzka od 8. februára 2021

Milí rodičia,

zrejme ste už zachytili, že v meste Hlohovec je nepriaznivá epidemiologická situácia a primátor mesta rozhodol, že školy a škôlky od 8. 2. 2021 zostávajú zatvorené.

Stránky