Deň otvorených dverí

Pozývame rodičov a deti, ktoré chcú navštevovať

našu škôlku na

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V utorok 18. apríla 2023 od 9.00 do 11.00 hod.

 

Tešia sa na Vás a radi Vás medzi sebou privítajú deti

z tried Lienok, Cvrčkov a Včielok s pani učiteľkami.

 

 

V našej materskej škole vzdelávame deti na základe školského vzdelávacieho programuUSILOVNÉCHROBÁČIKY, ktorý okrem základných  vzdelávacích oblastí zahŕňa aj duchovný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s katolíckou vierou. Pobyt v materskej škole je obohatený krúžkami: anglického jazyka, speváckym

a tanečným.

Sme škôlkou rodinného typu, snažíme sa o vytvorenie príjemného a pokojného prostredia.

Každé dieťatko je pre nás výnimočné.