Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že prevádzka našej škôlky bude prerušená od piatka 23. 12. 2022 do štvrtka 5. 1. 2023. Opäť sa uvidíme v pondelok 9. 1. 2023 v obvyklom čase. 

V mene celého kolektívu CMŠ vám prajeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky, radosť, pokoj a v novom roku veľa zdravia a Božieho požehnania!