Deti v rozhlase

Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice je jediná škola na Slovensku, ktorá spolupracuje s Rádiom Mária cez Máriinu školičku. V nedeľu 28. mája bola odvysielaná sv. omša, ktorú slávil v našej škôlke vdp. riaditeľ Arcibiskupského školského úradu Ján Polák. Vo štvrtok 1. júna o 19.50 h bude na Rádiu Mária odvysielaná časť katechézy, ktorá odznela v rámci sv. omše. Nenechajte si ju ujsť a vypočujte si aj Vaše deti! 

Vďaka za nahrávanie a propagáciu patrí bývalej pani riaditeľke Zuzane M. Švecovej.