Najbližšie nás čaká...

V nasledujúcom období nás čakajú aktivity:
  • 18. 4.  (utorok) od 9,00 h do 11,00 h Deň otvorených dverí prioritne pre budúcich škôlkarov
  • 25. 5. (štvrtok) o 15, 30 h Deň rodiny - pozývame všetkých rodičov tradične osláviť Deň matiek, Deň otcov a našu patrónku Pannu Máriu Pomocnicu. V tento čas si pre vás deti pripravia pekný program a my vás ponúkneme ochutnávkou nátierok a posedním pri kávičke či čaji. 
  • Zápis do našej CMŠ bude prebiehať 2. a 3. 5. v čase od 9,00 h do 15,00 h. Na zápis treba priniesť prihlášku a potvrdenie od pediatra. V prípade ak dieťa navštevuje iných odborníkov, je potrebné priniesť aj správy od nich. Ak vám nevyhovuje čas zápisu, je možné priniesť prihlášky do 31. 5. 2023.
  • V čase dopoludňajších aktivít budú deti oslavovať MDD 1. 6. 2023
  • 7. 6. 2023 o 9,30 h nás navštívi kúzelník. Predstavenie sme získali ako cenu za zbieranie použitých batérií. Týmto vám ďakujeme za pomoc a povzbudzujeme vás k ďalšiemu zberu batérií. Ďakujeme!