Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2023/2024

ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že zápis detí do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v zmysle usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne:

2. a 3. mája 2023 v čase 9.00h - 15.00h                                                     

Prihláška sa nachádza na webovej stránke www.cmshlohovec.sk v sekcii Dokumenty. Môžete si ju vyzdvihnúť aj osobne  v materskej škole. V čase zápisu treba priniesť vyplnenú prihlášku osobne do CMŠ Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec alebo ju poslať elektronicky na e-mail cmshlohovec@gmail.com, prípadne  či alebo do elektronickej schránky. Prihlášku dieťaťa do CMŠ je možné priniesť do 31.5.2023.

Osobné stretnuties riaditeľkou je možné dohodnúť telefonicky. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h na tel. čísle 0911 905 642.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa vo veku od troch rokov veku (výnimočne od dovŕšenia dvoch rokov). Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

V našej materskej škole vzdelávame deti na základe školského vzdelávacieho programuUSILOVNÉCHROBÁČIKY, ktorý okrem základných  vzdelávacích oblastí zahŕňa aj duchovný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s katolíckou vierou. Pobyt v materskej škole je obohatený krúžkami: anglického jazyka, speváckym a tanečným.