Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia!
V materskej škole pretrváva vysoká chorobnosť  detí a zamestnancov. Z dôvodu chrípky a podobných vírusových ochorení chýba 64,5% detí a 30% zamestnancov. 
V  zmysle Čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 - R z 31. 10. 2005 bude prevádzka materskej školy prerušená od  09. 02. do 10. 02. 2023 (vo štvrtok a v piatok). Bežná prevádzka bude pokračovať od pondelka 13. 02. 2023.
Budeme sa snažiť, aby detičky neboli ukrátené o žiadnu akciu.
Karneval sme presunuli na štvrtok 16. 02.
Svätá omša bude v piatok 17. 02. 
Skríning školskej zrelosti prihlásených predškolákov 15. 02.
Krúžok AJ bude mať aj náhradnú hodinu. Budeme vás informovať.
 
Prajeme vám požehnaný a pokojný čas a veľa zdravia.