Oznamy

Obnovenie prevádzky od 22. 3. 2021

Vážení rodičia,

Oznamujem Vám, že od pondelka 22.3.2021 sa obnovuje prevádzka našej materskej školy pre všetky deti.

Deti nastúpia do svojich tried, ale nevylučujeme úpravy skupín v závislosti od počtu prihlásených detí a prevádzkových podmienok.

 

Podmienky nástupu:

·         negatívny test  rodičov na COVID 19

·         čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

2% pre OZ Máriine srdiečka

Milí rodičia,

 aj tento rok sa občianske združenie Máriine srdiečka uchádza o 2 % z Vašich daní, ktorými nás môžete podporiť.

 1. Ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby (tlačivo č. 1).

Prerušenie prevádzky pokračuje

Vážení rodičia,

vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu vám oznamujeme, že prevádzka v našej škôlke bude od 8. marca 2021 aj naďalej prerušená. 

 

Prerušenie prevádzky od 15. februára 2021

Vážení rodičia,
oznamujeme vám, že od pondelka 15. 2. 2021 zostáva naša škôlka zatvorená. O prerušení prevádzky rozhodol zriaďovateľ, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava a krízového štábu mesta Hlohovec. 
 
 

Prerušenie prevádzky od 8. februára 2021

Vážení rodičia,

na základe uznesenia vlády SR č. 78 z 5. februára 2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 vydal 06.02.2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava Rozhodnutie s nasledovným znením:

Prevádzka od 8. februára 2021

Milí rodičia,

zrejme ste už zachytili, že v meste Hlohovec je nepriaznivá epidemiologická situácia a primátor mesta rozhodol, že školy a škôlky od 8. 2. 2021 zostávajú zatvorené.

Prevádzka od 1. februára 2021

Vážení rodičia,

opäť sa k vám prihovárame v tomto zvláštnom čase kronakrízy. Veľmi nám chýba kontakt s vašimi deťmi a je nám ľúto, že nemôžeme pracovať ako by sme si to my, a určite aj vy želali. Žiaľ, aktuálne informácie z  tlačovej konferencie ministra školstva a ministra zdravotníctva naznačujú, že začiatok februára ešte nebudeme tráviť všetci spolu.

Pokračovanie prevádzky

Milí rodičia, 
na základe usmernenia ministra školstva prevádzka materských škôl v týždni od 18. 1. do 22. 1. 2021 bude len pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Prevádzka v našej CMŠ je v 1 triede a deti sú umiestnené v triede Cvrčkov. Deti, ktoré boli na tento týždeň (18. 1. - 22. 1. 2021) prihlásené, sú prihlásené aj na stravu. Ostatné deti, ktoré v danom týždni nebudú navštevovať škôlku, nie je potrebné v tomto čase odhlasovať zo stravy. 

Obnovenie prevádzky

Milí rodičia, 
na základe zisťovania záujmu bude od pondelka 11. 1. 2021 v našej škôlke obnovená prevádzka pre deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Prevádzka bude otvorená v 1 triede s počtom 14 detí. Deti budú umiestnené v triede Cvrčkov. Deti, ktoré boli na tento prvý týždeň (11. 1. - 15. 1. 2021) prihlásené, sú prihlásené aj na stravu. Ostatné deti, ktoré v danom týždni nebudú navštevovať škôlku, nie je potrebné v tomto čase odhlasovať zo stravy. 

Stránky