Oznamy

Zmena prevádzky

Vážení rodičia,

 z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí a zvýšenej chorobnosti detí a učiteliek končí dnešným dňom prevádzka CMŠ.

 

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia,

z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí (49%) a zamestnancov prerušujeme prevádzku CMŠ so súhlasom zriaďovateľa a RÚVZ.

 Prevádzka CMŠ bude prerušená od 26. 10. 2021 do 29. 10. 2021.

 

·         Posledný deň prevádzky bude 25. 10. 2021.

·         Obnovenie prevádzky bude 02. 11. 2021.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Svätá omša

V pondelok 18. októbra 2021 o 8.30 h bude v našej škôlke svätá omša pre deti, ktorú príde slúžiť vdp. dekan Jozef Schwarz. 

Svätá omša

Milí rodičia,

v piatok 3. septembra 2021 o 9.00 hod. bude v škôlke pre deti sv. omša. 

Začiatok školského roka 2021/2022

Milí rodičia,

blíži sa nový školský rok 2021/2022. Brány našej škôlky sa otvoria vo štvrtok 2. septembra 2021, od 6.30 hod. Dávame Vám do pozornosti aktuálny školský semafor (viď link nižšie). Pri nástupe do škôlky je potrebné priniesť tlačivo o bezpríznakovosti (v sekcii Dokumenty - pre rodičov). 

Tešíme sa na Vás a Vaše deti!

Vaša CMŠ

Školský semafor: 20502.pdf (minedu.sk)

 

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu

Vážení rodičia,

dňa 01.08.2021 nadobúdajú  účinnosť právne úpravy  Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dotáciách „)

- zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách

- návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021

Sčítanie obyvateľov

Vážení zákonní zástupcovia,

na základe žiadosti Mesta Hlohovec si Vám dovoľujeme v súvislosti so sčítaním obyvateľov dať do pozornosti informáciu, že zákonní zástupcovia (rodičia) sú povinní sčítať osobitne aj svoje deti.

To znamená, že sčítací formulár mal byť vyplnený za každé dieťa osobitne. V prípade, že ste sčítali seba, avšak nesčítali ste (po zadaní rodného čísla dieťaťa) aj Vaše dieťa, môžete dosčítanie dieťaťa urobiť nasledovne.

Stránky