Oznamy

Deň rodiny

Milá mamička, milý otecko, poďme spolu osláviť  

DEŇ RODINY.

Vo štvrtok 25. mája o 15.30 na školskom dvore v mojej škôlke. 

A aby ste vedeli, aké dobroty tu papám, pani kuchárky pripravili ochutnávku nátierok.

Teším sa na vás!

 Vaše dieťatko

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2023/2024

ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že zápis detí do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice na školský rok 2023/2024 bude prebiehať v zmysle usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne:

2. a 3. mája 2023 v čase 9.00h - 15.00h                                                     

Deň otvorených dverí

Pozývame rodičov a deti, ktoré chcú navštevovať

našu škôlku na

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V utorok 18. apríla 2023 od 9.00 do 11.00 hod.

 

Tešia sa na Vás a radi Vás medzi sebou privítajú deti

Najbližšie nás čaká...

V nasledujúcom období nás čakajú aktivity:
  • 18. 4.  (utorok) od 9,00 h do 11,00 h Deň otvorených dverí prioritne pre budúcich škôlkarov
  • 25. 5. (štvrtok) o 15, 30 h Deň rodiny - pozývame všetkých rodičov tradične osláviť Deň matiek, Deň otcov a našu patrónku Pannu Máriu Pomocnicu. V tento čas si pre vás deti pripravia pekný program a my vás ponúkneme ochutnávkou nátierok a posedním pri kávičke či čaji. 

Prerušenie prevádzky

Milí rodičia,

srdečne vás pozdravujeme v čase Veľkého týždňa. Zeleným štvrtkom začína  veľkonočné obdobie. Prevádzka CMŠ bude prerušená od 6. 4. 2023 (štvrtok) do 11. 4. 2023 (utorok). T.j. Posledný deň v škôlke bude streda 5. 4. 2023. Po veľkonočných sviatkoch sa stretneme v stredu 12. 4. 2023.

 Prajeme vám pokojné a požehnané prežívanie veľkonočných sviatkov s najbližšími a veľa zdravia. Kolektív CMŠ Panny Márie Pomocnice.

2% pre OZ Máriine srdiečka

Milí rodičia,

 aj tento rok sa občianske združenie Máriine srdiečka uchádza o 2 % z Vašich daní, ktorými nás môžete podporiť.

 1. Ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane fyzickej osoby (tlačivo č. 1).

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia!
V materskej škole pretrváva vysoká chorobnosť  detí a zamestnancov. Z dôvodu chrípky a podobných vírusových ochorení chýba 64,5% detí a 30% zamestnancov. 
V  zmysle Čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 - R z 31. 10. 2005 bude prevádzka materskej školy prerušená od  09. 02. do 10. 02. 2023 (vo štvrtok a v piatok). Bežná prevádzka bude pokračovať od pondelka 13. 02. 2023.
Budeme sa snažiť, aby detičky neboli ukrátené o žiadnu akciu.

Zmena v poplatkoch

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že od 1. 1. 2023 na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia zriaďovateľa Trnavskej arcidiecézy sa mení finančné pásmo na nákup potravín v Školskej jedálni pri Cirkevnej materskej škole Panny Márie Pomocnice – 2. finančné pásmo A:

Poldenná strava 1,55 Eur (desiata 0,45 Eur + obed 1,10 Eur)

Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že prevádzka našej škôlky bude prerušená od piatka 23. 12. 2022 do štvrtka 5. 1. 2023. Opäť sa uvidíme v pondelok 9. 1. 2023 v obvyklom čase. 

V mene celého kolektívu CMŠ vám prajeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky, radosť, pokoj a v novom roku veľa zdravia a Božieho požehnania!  

Najbližšie nás čaká...

Aktivity v mesiaci november a december:

- 23.11. - posvätenie adventných vencov o 11.15 h

- 6.12. - Vitaj u nás Mikuláš!

- 7.12. - sv. omša v CMŠ

- 13.12. - vzájomné vystúpenie detí a dôchodcov z klubu Ruža

- 15.12. - vianočné vystúpenie detí o 15.30 h 

- 20.12. - "Štedrý obed"

Stránky