Oznamy

Najbližšie nás čaká...

Aktivity v mesiaci november a december:

- 23.11. - posvätenie adventných vencov o 11.15 h

- 6.12. - Vitaj u nás Mikuláš!

- 7.12. - sv. omša v CMŠ

- 13.12. - vzájomné vystúpenie detí a dôchodcov z klubu Ruža

- 15.12. - vianočné vystúpenie detí o 15.30 h 

- 20.12. - "Štedrý obed"

Svätá omša

Milí rodičia,

v stredu 7. septembra 2022 o 9.00 hod. budú mať deti v škôlke sv. omšu, ktorú príde slúžiť vdp. dekan Jozef Schwarz. 

Začiatok školského roka 2022/2023

Milí rodičia,

blíži sa nový školský rok 2022/2023. Brány našej škôlky sa otvoria v piatok 2. septembra 2022 od 6.30 hod. Pri nástupe do škôlky je potrebné priniesť tlačivo o bezpríznakovosti (dostali ste v prílohe e-mailu).

V prípade, ak 2.9. 2022 vaše dieťatko nenastúpi do MŠ, nezabudnite ho vopred odhlásiť formou SMS na t.č. 0911 905 642.

Tešíme sa na Vás a Vaše deti!

Prerušenie prevádzky

Milí rodičia,

v súlade so školským poriadkom z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí bude v škôlke od štvrtka 28. 7. 2022 prerušená prevádzka. Opäť sa uvidíme v piatok 2. septembra 2022. Prajeme príjemné prázdniny!

Vaša CMŠ

Najbližšie nás čaká...

Najbližšie nás čaká:

- utorok 24. mája 2022 - sviatok Panny Márie Pomocnice, patrónky škôlky -  dopoludnia sv. omša pre deti v škôlke. Popoludní o 15.30 h Deň rodiny - vystúpenie pre rodičov a ochutnávka nátierok 

- streda 1. júna 2022 - oslava Medzinárodného dňa detí - dopoludniajšie aktivity a súťaže pre deti. Deti môžu prísť v karnevalových maskách.

- piatok 10. júna 2022 - Deň včiel

- utorok 14. júna 2022 - dopoludnia k nám zavítajú Sokoliari z Banskej Štiavnice 

ZÁPIS DETÍ na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2022/2023

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že zápis detí do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v zmysle usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v termíne od 2. mája do 6. mája 2022 v čase 9.00h - 11.00h a 13.00h – 14.00h

Prerušenie prevádzky

Milí rodičia,
oznamujeme vám, že počas veľkonočných sviatkov bude v čase od 14. apríla (štvrtok) do 19. apríla 2022 (utorok)  prevádzka v našej škôlke prerušená. Posledný deň v škôlke bude streda 13. apríla a opäť sa uvidíme v stredu 20. apríla 2022 v obvyklom čase.
Želáme vám požehnaný čas!
 
 

Zber papiera

Milí rodičia,

 v dňoch 28. 3. – 1. 4. 2022

bude v našej škôlke prebiehať zber papiera.

  Kontajner bude umiestnený na dvore za veľkou bránou.

Papier môžete nosiť v čase prevádzky škôlky

od 6.30 do 16.00 hod. a voľne ho do kontajnera vhadzovať. 

Ďakujeme.

Plánované aktivity v škôlke

Milí rodičia, 

najbližšie nás čaká:

- utorok 22. marca 2022 - Deň vody - prosíme Vás, aby ste deťom v tento deň obliekli niečo modré.

- utorok 29. marca 2022 - návšteva knižnice (Cvrčkovia),

- štvrtok 31. marca 2022 - návšteva knižnice (Včielky)

- piatok 1. apríla 2022 - návšteva planetária (Cvrčkovia a Včielky)

- utorok 5. apríla 2022 - návšteva knižnice (Lienky)

Výberové konanie

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

v y h l a s u j e

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Stránky