Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia!
V materskej škole pretrváva vysoká chorobnosť  detí. Z dôvodu chrípky a podobných vírusových ochorení chýba 71% detí.
V  zmysle Čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 - R z 31. 10. 2005 bude prevádzka materskej školy prerušená zatiaľ na 1 deň 24. 11. 2023 (v piatok). Bežná prevádzka bude pokračovať od pondelka 27.11. 2023.
Z organizačných dôvodov vás prosíme o súčinnosť v odhlasovaní detí. Ak viete, že vaše dieťatko od pondelka ešte nenastúpi, odhláste ho formou SMS najneskôr do nedele 26. 11. 2023 do 18,00 h.
Ďakujeme za pochopenie. Prajeme požehnaný čas a veľa zdravia.