Prerušenie prevádzky

Vážení rodičia!
V materskej škole pretrváva vysoká chorobnosť  detí a zamestnancov. Z dôvodu chrípky a podobných vírusových ochorení chýba 42,8% detí a 60% zamestnancov. 
V  zmysle Čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005 - R z 31. 10. 2005 bude prevádzka materskej školy prerušená od  11. 10. do 13. 10. 2023 (v stredu, štvrtok a piatok). Bežná prevádzka bude pokračovať od pondelka 16. 10. 2023.
Ďakujeme za pochopenie.