Prevádzka škôlky v nasledujúcich dňoch

Milí rodičia,

oznamujeme vám, že prevádzka v našej škôlke je počas veľkonočných sviatkov prerušená od piatku 2. 4. 2021 do pondelka 5. 4. 2021. Posledný deň v škôlke je štvrtok 1. 4. 2021 a budúci týždeň nastupujeme už v utorok 6. 4. 2021. V prípade, že vaše dieťatko v týchto dňoch (štvrtok a utorok) nepríde, je potrebné ho zo stravy odhlásiť obvyklým spôsobom (ak ste doteraz tak neurobili).
Prajeme vám požehnaný a milostivý čas!