Sčítanie obyvateľov

Vážení zákonní zástupcovia,

na základe žiadosti Mesta Hlohovec si Vám dovoľujeme v súvislosti so sčítaním obyvateľov dať do pozornosti informáciu, že zákonní zástupcovia (rodičia) sú povinní sčítať osobitne aj svoje deti.

To znamená, že sčítací formulár mal byť vyplnený za každé dieťa osobitne. V prípade, že ste sčítali seba, avšak nesčítali ste (po zadaní rodného čísla dieťaťa) aj Vaše dieťa, môžete dosčítanie dieťaťa urobiť nasledovne.

Kontaktujte Mestský úrad na tel.č. 0918 939 348 a objednajte si asistenta sčítania, ktorý príde dieťa dosčítať do Vašej domácnosti alebo navštívte kontaktné miesto, v ktorom dosčítajte dieťa sami alebo za pomoci asistenta.

Kontaktné miesta sa nachádzajú v Klientskom centre na Mestskom úrade, v Knižnici a v kancelárii m.č. Šulekovo. Prevádzkové časy kontaktných miest nájdete na webovom sídle Mesta Hlohovec. Dosčítanie končí 13.06.2021.

V prípade, že ste si splnili zákonnú povinnosť a sčítali ste seba aj svoje deti, považujte túto informáciu za bezpredmetnú.

 

 

Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu.