Obnovenie prevádzky od 15. 3. 2021

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava, v súčinnosti s Mestom Hlohovec, zriaďovateľ vydal súhlasné stanovisko s obnovením prevádzky od 15. marca 2021 pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. 

20210311_08213483_otvaranie_skol.pdf (ruvztt.sk)