Obnovenie prevádzky od 22. 3. 2021

Vážení rodičia,

Oznamujem Vám, že od pondelka 22.3.2021 sa obnovuje prevádzka našej materskej školy pre všetky deti.

Deti nastúpia do svojich tried, ale nevylučujeme úpravy skupín v závislosti od počtu prihlásených detí a prevádzkových podmienok.

 

Podmienky nástupu:

·         negatívny test  rodičov na COVID 19

·         čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

·         pri vstupe do priestorov CMŠ sa deťom bude merať teplota

 

 

·         ak budú dieťa vyzdvihovať iné osoby ako rodičia prosíme, aby aj tieto boli testované (akceptujeme dokladovateľné výnimky z testovania), nakoľko chceme chrániť deti a zamestnancov a predísť opätovnému zatvoreniu materskej školy.

 

V prípade, ak dieťa nenastúpi do materskej školy, je treba odhlásiť ho čo najskôr obvyklým spôsobom formou SMS na t.č. 0911 905 642.

(Deti, ktoré sú odhlásené do konca mesiaca marec, netreba znovu odhlasovať.)

TEŠÍME SA NA VÁS!!!