Aktuálne informácie k 15. júnu 2020

Aktuálne informácie k 15. júnu 2020:

 • čas prevádzky MŠ je od 6.30 h do 16.00 h

 • pri vstupe do škôlky dezinfekcia rúk, sprevádzajúca osoba a dieťa pri vstupe do budovy sú povinní mať rúško, dieťa si ho po príchode odkladá do skrinky

 • rodič pri prvom nástupe dieťaťa do škôlky podpíše písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a pri každom prerušení dochádzky dieťaťa, ktoré trvá viac ako 3 dni

 • učiteľka pri preberaní dieťaťa v rámci ranného filtra skontroluje jeho zdravotný stav a zmeria mu teplotu
 • sprevádzajúca osoba sa v priestoroch škôlky zdržuje nevyhnutný čas

 • deti do škôlky prichádzajú primerane oblečené, odporúčame dieťa neprezliekať a minimalizovať čas pobytu v šatni

 • dieťa má v skrinke náhradné veci ponechané v ruksačiku/vrecúšku/taške, tiež rúško a náhradné rúško

 • deti budú podľa počasia tráviť čo najviac času vonku

 • zákaz nosenia predmetov a hračiek z domu

 • týždenné pranie a žehlenie posteľnej bielizne

 • v prípade ochorenia dieťaťa zodpovedné odhlasovanie z obedov

 • poplatky – finančný príspevok zákonného zástupcu a stravné uhrádzajú rodičia detí, ktoré škôlku navštevujú

 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy

Prosíme rodičov o zodpovedný prístup. Ďakujeme.

Výchovno-vzdelávacia činnost sa v tomto období bude realizovať formou hier a hrových činností podľa potreby a záujmu detí bez zohľadňovania odporúčaného rozvrhnuia vzdelávacích oblastí uvedeného v ŠVP. Budeme sa zameriavať na budovanie sociálnych vzťahov v triede, na rozvíjanie komunikačných zručností, predmatematických zručností, bádateľských zručností, využívať didaktické hry a aktivity súvisiace s témami o ochrane zdravia, života a environmentálne témy. Uprednostňovať budeme pohybové aktivity, hlavne v exteriéri.

 Usmernenie k prevádzke škôl od 15. júna 2020:

https://www.minedu.sk/otvaranie-skol-pokracuje-rodicia-budu-moct-poslat-do-tried-aj-starsie-deti/